MP Inštal

Zaoberáme sa komplexným riešením inštalácie vody,
plynoinštalácie a kúrenárstvom pre váše objekty.

Plyn

Poskytujeme komplexné plynofikácie všetkých druhov objektov. Kompletnú dodávku a montáž vnútorných plynovodov od prípojky po konečný spotrebič. Kompletnú dodávku a montáž vonkajších plynovodov.

Kúrenie

Pracujeme s najmodernejšími vyhrievacími technológiami. Realizujeme montáž vykurovacích systémov každého druhu. Navrhujeme systémy, podľa požiadaviek.

Voda

Realizácia komplexných rozvodov vody pre všetky typy objektov, začínajúc hlavným uzáverom až po poslednú výtokovú armatúru. Návrhy ideálnych riešení stavov rozvodov.

Obnoviteľné zdroje

Tepelné čerpadlo je stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. Solárny panel je zabalená a prepojená sada solárnych článkov, tiež známych ako fotovoltické články.

O nás

Sme spoľahlivý partner pre Vaše energetické potreby od samého projektu až po jeho realizáciu a následný servis. Neustále sa vzdelávame a prinášame inovatívne prvky do nášho portfólia. U nás máte možnosť využiť klasické aj najnovšie technológie a materiály dostupné na trhu.
Kvalita je pre nás samozrejmosťou.

Plyn

Kúrenie

Voda

Obnoviteľné zdroje

Projekt na mieru

Zaoberáme sa komplexnými riešeniami plynofikácií, vyhrievacími technológiami, inštaláciami vody a tepelnými čerpadlami. Vieme poskytnúť riešenia na kľúč podľa požiadaviek. Monitorujeme a aktualizujeme všetky druhy systémov. Poskytujeme vysokú záruku kvality, o čom svedčia spoľahlivé a užívaním overené materiály. Náš tím reaguje flexibilne na potreby zákazníka.